swiadectwowiary 
   Świadectwo
   Godzina Miłosierdzia
   Intronizacja Jezusa
   Koronka do Miłosierdzia
   Matka Boża Niepokalana
   Miłosierdzie Boże
   Objawienia Maryi
   Obraz Jezusa
   Rozważania

 

Świadectwo Wiary

Niniejsza strona poświecona jest szerzeniu czci Trójcy Przenajświętrzej, Miłosierdziu Bożemu i Matce Bożej Niepokalanej. Serdecznie wszystkich zapraszam.

rycerz Niepokalanej

 

Papież Jan Paweł II:

 

 

Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry!

Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara!

Musicie być mocni mocą wiary!

Musicie być wierni!

Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów.

Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!
Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć...
Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest...

Zanim stąd odejdę, proszę was:

 

abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię «Polska», raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym,
abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

Proszę was:

abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości,
abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego,
u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha,
do której On "wyzwala" człowieka,
abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa",
która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie
nie ma ani korzenia, ani sensu.

Chociaż nie jestem wśród was na co dzień, jak bywało przez tyle lat dawniej -
to przecież noszę w sercu wielką troskę.

Wielką, ogromną troskę.
Jest to, moi drodzy, troska o was.

Właśnie dlatego, że od was zależy jutrzejszy dzień.


Nie bójcie się,

otwórzcie,

 

otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy!

 

Reklamy, nie mają żadnego związku z niniejszą stroną.

 

 
Copyright ©2008 by swiadectwowiaryhttp://djnov.x.pl/ http://djnov.x.pl/
Kreator Stron www